Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,http://www.acheloostv.gr/news/2017/08/05/%ce%a0%ce%a1%ce%9f%ce%9a%ce%97%ce%a1%ce%a5%ce%9e%ce%97-%ce%93%ce%99%ce%91-%ce%a0%ce%a1%ce%9f%ce%a3%ce%9b%ce%97%ce%a8%ce%95%ce%99%ce%a3-%ce%a3%ce%a4%ce%99%ce%a3-%ce%a4%ce%9f%ce%a0%ce%99%ce%9a%ce%95/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου