Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ Η...

Από την πρώτη στιγμή που ενοπίστηκε ότι η γέφυρα του Πόρου στονhttp://www.acheloostv.gr/news/2017/08/12/%ce%a0%ce%91%ce%a1%ce%91%ce%9c%ce%95%ce%9d%ce%95%ce%99-%ce%9a%ce%9b%ce%95%ce%99%ce%a3%ce%a4%ce%97-%ce%97-%ce%93%ce%95%ce%a6%ce%a5%ce%a1%ce%91-%ce%a4%ce%9f%ce%a5-%ce%a0%ce%9f%ce%a1%ce%9f%ce%a5-%ce%9c/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου