Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ...

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμουhttp://www.acheloostv.gr/news/2017/06/06/%ce%a0%ce%a1%ce%a9%ce%a4%ce%9f%ce%9a%ce%9f%ce%9b%ce%9b%ce%9f-%ce%a3%ce%a5%ce%9d%ce%95%ce%a1%ce%93%ce%91%ce%a3%ce%99%ce%91%ce%a3-%ce%a4%ce%9f%ce%a5-%ce%9e%ce%95%ce%9d%ce%a9%ce%9d%ce%91-%ce%a6%ce%99/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου