Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

ΑΝΟΙΞΕ Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΧΕ ΤΗΣ...

Άνοιξε η πρώτη πρόσκληση για την στρατηγική της ολοκληρωμένηςhttp://www.acheloostv.gr/news/2017/06/19/%ce%91%ce%9d%ce%9f%ce%99%ce%9e%ce%95-%ce%97-%ce%a0%ce%a1%ce%a9%ce%a4%ce%97-%ce%a0%ce%a1%ce%9f%ce%a3%ce%9a%ce%9b%ce%97%ce%a3%ce%97-%ce%93%ce%99%ce%91-%ce%a4%ce%97%ce%9d-%ce%a3%ce%a4%ce%a1%ce%91%ce%a4/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου